Ludus Danielis 09.04.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada