Ludus Danielis 09.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada