Ludus Danielis 10.04.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada