Ludus Danielis 11.03.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada