Ludus Danielis 15.12.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada