Ludus Danielis 17.03.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada