Ludus Danielis 19.03.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada