Ludus Danielis 25.11.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada