Ludus Danielis 29.11.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada