Ludus Danielis 31.05.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada