Wioletta Łukaszewska

Wioletta
Łukaszewska

Inscenizacje (21)

 • Przygotowanie chóru. Pianiści korepetytorzy chóru, Wilhelm Tell, 21.06.2015
 • Przygotowanie chóru. Pianiści korepetytorzy chóru, Straszny dwór, 08.11.2015
 • Przygotowanie chóru. Pianiści korepetytorzy chóru, Łaskawość Tytusa, 16.01.2016
 • Przygotowanie chóru. Pianiści korepetytorzy chóru, Tristan i Izolda, 12.06.2016
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Słowik, 26.05.2012
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Katia Kabanowa, 25.04.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Wesele Figara, 10.12.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Pasażerka, 08.10.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Borys Godunow, 30.10.2009
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Oresteia, 14.03.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Sudden Rain, 13.05.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Trojanie, 11.01.2011
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Halka, 23.12.2011
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Senso, 16.02.2012
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Lohengrin, 11.04.2014
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Traviata, 25.02.2010
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Manon Lescaut, 23.10.2012
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Latający Holender, 16.03.2012
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Turandot, 19.04.2011
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Król Roger, 01.07.2011
 • przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Elektra, 24.03.2010