Madame Butterfly 07.06.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej