Grażyna Mage

Grażyna
Mage

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 17-12-1985 pierwsze wznowienie 28-10-1984

  • Wkładka obsadowa „Hrabina” Stanisław Moniuszko 22-05-1988. 110 rocznica zgonu kompozytora

  • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 28-09-1987 drugie wznowienie 12-01-1987

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 26-01-1986

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 04-05-1986

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 18-05-1986

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 23-09-1986

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 02-03-1987

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 18-10-1987