Manekiny 07.10.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego