Maria Zienta-Kaczmarska

Maria
Zienta-Kaczmarska
Zientówna, Zienta
śpiewaczka - sopran
  • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounod 28-07-1956

Multimedia

Zdjęcia

  • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounod 28-07-1956

Druki teatralne

  • Afisz premierowy. „Hrabina” Stanisław Moniuszko 29-06-1951

  • Program "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

  • Afisz Repertuarowy 23-04-1951 – 29-04-1951

  • Afisz premierowy „Faust" z „Nocą Walpurgii” Charles Gounod 28-07-1956, 29-07-1956. Państwowa Opera w Warszawie

  • Afisz premierowy „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1951-02-16

  • Wkładka premierowa. „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1951-02-16

  • Wkładka obsadowa „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 23-10-1951