Jerzy Mierunowicz

Jerzy
Mierunowicz

Druki teatralne

  • Afisz premierowy „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 20-11-1965

  • Afisz Repertuarowy 23-04-1951 – 29-04-1951