Moby Dick 29.06.2014

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki