Janusz Muniak

Janusz
Muniak

Druki teatralne

  • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki

  • Afisz wieczoru baletowego „Rytmy i nastroje” 1981-09-19 („Jak być?” / „Pieśni Ewy Demarczyk” / „Zatańczmy jazz”)

  • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki