My, pierwsza brygada 08.11.1990

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego