Nabucco 03.06.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki