Nabucco 04.01.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki