Nabucco 04.12.2014

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki