Nabucco 06.05.2016

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki