Nabucco 08.12.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki