Nabucco 13.12.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki