Nabucco 16.09.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki