Nabucco 18.02.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki