Nabucco 19.09.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki