Nabucco 21.11.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki