Nabucco 23.03.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki