Nabucco 24.02.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki