Nabucco 25.11.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki