Nabucco 25.11.2014

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki