Nabucco 26.09.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki