Nabucco 29.01.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki