Narciso 09.12.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego