Narcyz 25.11.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki