Wacław Niemczyk

Wacław
Niemczyk

Druki teatralne

  • Program repertuarowy 15-03-1943 / 21-03-1943

  • Program repertuarowy 24-05-1943 / 30-05-1943