Oniegin 25.05.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Obsada