Ostinatio determinare 12.09.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada