Pan Marimba 01.06.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego