Pan Marimba 06.05.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego