Pan Marimba 07.12.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego