Pan Marimba 09.01.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego