Pan Marimba 09.12.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego