Pan Marimba 16.03.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego