Pan Marimba 27.04.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego