Pan Twardowski 05.12.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada