Pan Twardowski 05.12.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada