Pan Twardowski 11.11.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej